zaterdag 17 juni 2017

Konstantin von Wegerer 84

cwartowanie

Kuzyn Hans Ulricha kuzyn przyszedł teraz częściej odwiedzić Stara Kamienica. W grudniu 1615, wszyscy kiedyś siedzieli razem i dyskutowali o sytuacji politycznej na Śląsku. Po kilku kieliszkach wina debata stała się bardzo głośno, i Magdalena już odsunął się w swoim pokoju, bo w ogóle nie podobała coś takiego. Bernhard źle zrozumiał komentarz przez jedno kamerdynera, skoczył i bito go w twarz. Kamerdyner wtedy biegiem opuścił wtedy pokój. Hans Ulrich uspokoił Bernhard, i wyjaśnił go nieporozumienie  i poprosił go, aby przeprosić później u kamerdyner. Jednak, to już nie było możliwe, ponieważ Bernhard wkrótce później w drodze do swojego pokoju, nadal złego kamerdyner Wolfa Friedrig Rötter dźgnął go z rapierem. Zmarł kilka godzin później i został pochowany po świętach w swojej posiadłości Radomierz.

Zaraz po świętach była rozprawa w Stara Kamienica i mordercę skazane na śmierć. Najpierw ucięli go prawą ręką, co zrobił odrąbał morderstwo. Potem był ćwiartowanie i części powieszone na szubienicy w Stara Kamienica.

Jeszcze często rozmawiałem o tym pożałowania incydent z Magdaleną . Oboje byliśmy zdania, że ​​jest gorzej, kiedy ludzie zaczynają krzyczeć. Wtedy rozum zostaje stłumiony i ten który krzyczę jest w stanie robić bezmyślnych, okropnych rzeczy, który mu normalnie brzydzi. Nienawiść, która powstaje łatwo podczas skrzyczenie nie jest dobrym doradcą do ewentualnego szybkiego pojednania między kontrahentów.


De neef van Hans Ulrich kwam nu ook vaker op bezoek in Kemnitz. In december 1615 hadden ze allemaal weer eens bij elkaar gezeten en over de politieke situatie in Silezië gesproken. Na enkele glazen wijn was het debat erg luid geworden, en Magdalena had zich al in haar kamer terug getrokken, want ze hield helemaal niet van zoiets. Bernhard had een opmerking van een kamerdienaar verkeerd begrepen, was opgesprongen en hem in het gezicht geslagen. De dienaar was daarop de kamer uitgerend. Hans Ulrich kalmeerde Bernhard, legde het misverstand uit en verzocht hem, om zich later bij de dienaar te verontschuldigen. Dat was echter niet meer mogelijk, want Bernhard werd kort daarop, op weg naar zijn kamer door zijn noch boze kamerdienaar Wolf Friedrig Rötter met een rapier neergestoken. Hij stierf enkele uren later en werd na kerstmis op zijn landgoed Seifersdorf begraven.

Meteen na kerstmis was in Kemnitz de rechtszitting en men veroordeelde de moordenaar ter dood. Hem werd zijn rechterhand, waarmee hij de moord had uitgevoerd afgehakt. Daarna werd hij zelf gevierendeeld en de delen aan de galg in Kemnitz opgehangen.

Ik sprak nog vaak met Magdalena over dit betreurenswaardig voorval. We waren beide van mening, dat het erger is, als mensen beginnen te schreeuwen. Dan werd het verstand onderdrukt en de schreeuwer is in staat tot ondoordachte, verschrikkelijke dingen, die hij normaal verafschuwen zou. Haat, dat bij het geschreeuw makkelijk ontstaat, is geen goede raadgever voor een mogelijk snelle verzoening tussen de contrahenten.
Een reactie posten